Garanti

Garanti

Woodland Mills’ garanti er en (2-) års garanti på forbruksdeler for HM-serien, FW-serien, WG-serien, FP-serien og ATV-tilhengere, og en (3-) års garanti på forbruksdeler for utstyr til WC-serien. Ekstrautstyr til disse kjerneproduktene er ikke inkludert i denne garantien. Ikrafttredelsesdatoen for denne garantien er den samme som kjøpsdatoen, og gjelder kun for førstehåndskjøper. Denne garantien, som kun gjelder deler, garanterer at utstyret er uten feil i materiale og/eller utførelse fra produsentens side. Ekstrautstyr for produktet er utelukket fra denne garantien.

Forbe-dring

En forbedring av denne garantien er at Woodland Mills etter eget skjønn vil sørge for reservedeler til førstehåndskjøperen. Dette er en garanti som kun gjelder deler, og utelukker arbeid og/eller andre kostnader i forbindelse med utskiftning av deler. Woodland Mills forbeholder seg retten til å slutte med eller endre materiale, deler, modeller eller produkter, eller gi erstatninger. Woodland Mills vil levere reservedeler via en kurér. Ekspressfrakt kan være tilgjengelig i visse områder og til en ekstra kostnad for kunden. Det kan bli nødvendig med fotos, videoer eller levering av defekte deler til Woodland Mills for å finne den opprinnelige årsaken og i forbindelse med erstatning. Når det kreves at defekte deler må returneres, får kunden en forhåndsbetalt fraktetikett for kurér.

Garantibe-grensninger

Denne garantien gjelder ikke for normal slitasje, kommersiell bruk eller leieforhold, modifisering av reservedeler eller skader som oppstår etter uaktsomhet, misbruk eller bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene for drift og vedlikehold eller produktets tiltenkte bruk. Woodland Mills vil etter eget skjønn foreta den endelige avgjørelsen i forbindelse med garantiens berettigelse. Hvis kunden ikke kan eller vil utføre det nødvendige arbeidet for å få i stand produktet, returneres det til Woodland Mills. Når vi mottar kvittering for det returnerte produktet, tilbakebetales produktets innkjøpsbeløp (eksklusive frakt) som et proporsjonalt beregnet beløp basert på maskinens alder og bruk. Alle elementer må returneres sammen med produktet, og enhver manglende del trekkes fra refunderingsbeløpet. Garantien gjelder for førstehåndskjøperen, og kan ikke overdras.

Garanti for deler

Woodland Mills gjør sitt beste for å lagerføre alle deler, men i sjeldne tilfeller kan det hende deler må bestilles. Kunden varsles når de nødvendige delene har kommet. Woodland Mills holdes ikke ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med utilgjengelige deler.

Garantiens utelukkelser

Slitedeler inkluderer, men er ikke begrenset til belter, lagre, blader, motorsagkjeder og -stenger, sagblad og hjul er utelukket fra denne garantien. Motorer er ikke inkludert i garantien til Woodland Mills.

Avbrudds- tap

Woodland Mills holdes ikke ansvarlig for eventuelle tilfeldige skader eller avbruddstap, følgeskader eller kostnader som direkte eller indirekte har oppstått fra produktet, enten et slikt krav baseres på kontraktsbrudd, garantibrudd, uaktsomhet, objekivt ansvar i forvoldt skade eller eventuell annen juridisk teori. Uten å begrense det generelle i det ovennevnte, frasier Woodland Mills seg uttrykkelig eventuelle skader som relaterer seg til (i) tapt fortjeneste, forretningsvirksomhet, inntekter eller goodwill; (ii) eventuelle utgifter eller tap man har pådratt seg fra arbeid, utstyr, erstatningsmaskin eller leie; eller (iii) eventuell annen type skade på eiendom eller økonomisk tap.

Motorgaranti

Motorer dekkes av motorprodusenten, og er dekket av denne produsentens angitte garantiperiode. Ingen motoroverhalinger, service eller utskiftninger av deler blir utført av Woodland Mills. Motoren eller den komplette maskindelen må bringes til din lokale maskinforhandler for å få en garantivurdering.

Garanti på 30 dager

Hvis du ikke er fornøyd med kjøpet av ditt Woodland Mills-produkt, kan du returnere det i originalemballasjen for tilbakebetaling. Returneringer må gjøres innen 30 dager fra fakturadatoen, og fraktkostnadene til og fra kunden er ikke-refunderbare. Brukt ekstrautstyr kan ikke returneres for tilbakebetaling. Det er en begrensning på én returvare pr. kunde.